Sokan tették fel ezt a kérdést fórumokon, találkozókon, szimpatizáló támogatóként, érdeklődőként. Válaszunk lényegileg összefoglalja és megmagyarázza non-profit munkánk alapjait, érhetővé teszi vállalásainkat is.

Amikor 2005. tavaszán megfogalmaztuk elképzelésünket és elkezdtük a munkát a budapesti Szent László Kórház területén felépítendő anya-gyermek otthon megvalósítása érdekében, sokat gondolkodtunk a ház nevén. Szerettük volna, ha az elnevezés egyben védjegyévé válhatna ügyünknek. Démétér a termékenység, a gabonaföldek istennője, a táplálékadó anya a görög mitológiában.

A démétéri vonások közül az egyik legjellemzőbb az állhatatosság, a kitartás és a makacsság, amivel az anyák minden nehézség és veszély ellenére makacsul képviselik a gyerekeik érdekeit. Úgy láttuk, hogy ez a vonás segíti a Csontvelő-transzplantációs Osztályon kezelt beteg gyerekek gyógyulását, ahol az anyák küzdőszelleme olykor életet is menthet. Ezért találtuk méltónak az istenanya jelképét egy olyan kezdeményezés emblémájaként, amelynek segítségével a gyakran barátságtalan és mostoha kórházi körülmények között helytálló családoknak nyújthatunk segítséget és könnyebbséget.

Számos alapítvány és pedagógiai intézet köszönheti a létét annak, hogy az anyák nem adták föl küzdelmeiket, hogy gyerekeik a számukra megfelelő ntézményekben tanulhassanak, fejlődhessenek. Démétér az istennők között a legnagylelkűbb. Az adakozó kedv a földi Démétér - nőt is jellemzi. Enni ad, lelki táplálékot, támaszt nyújt, vagy éppen szellemi, spirituális ajándékkal szolgál. Többek között ilyen Démétér vonásokat viselt például a Nobel - díjas, kalkuttai Teréz anya is. A Démétér - nő elsősorban "anyás". Kapcsolataiban adakozó, gondozó, segítő és törődik mindenkivel, aki csak a közelébe kerül. Olykor maga a jótékonyság, aki elébe megy a szűkölködőknek, és azt adja, amire éppen szükségük van: egy meleg levest, egy bátorító szót, vagy anyagi támogatást, vagy éppen egy baráti ölelést. Egész magatartása azt sugallja: "Gyere édesanyádhoz, amikor csak a szükségét érzed!"

A Démétér - nőnek van valami sajátos "földanya" légkörük. Valóban két lábbal állnak a földön, erősek, szilárdak és megbízhatóak. Amit tesznek azt meg is kell tenni, mégpedig olyan gyakorlatias és ugyanakkor érzelemmel átitatott módón, ahogy csak ők teszik. Általában kifelé forduló, nagyvonalú ember, erősen empatikus, és olykor a csökönyösségig lojális, akár emberekről, akár eszmékről van szó. Nézeteihez, kialakult véleményéhez keményen tartja magát, és ha fontos döntéseket kell hozni, ami lényeges számára, rendíthetetlennek bizonyul. Azokban a családokban, ahol az erős Démétér vonás öröklődik, anya és lánya olykor családostól együtt marad egy "nagy ház" szoros kötelékében, akár több generáción is át.

A Démétér Ház most már nem csak terv, hanem megvalósuló álom is. Az első akadályt átugrottuk, elkezdődhetett az építkezés, amely sok vérképzőrendszeri rákos megbetegedésben szenvedő beteg gyereknek és az ápolásban résztvevő családnak könnyítheti meg a kórházi mindennapokat. A Ház terve és felépülése az első szakasz volt az úton. Párhuzamosan megalkottuk a Démétér Programot, amely szociális védőhálót nyújthat a kórházból kikerülő gyerekek és szüleik számára. A Démétér Ház felépítését vállaló Szent László Őssejt Alapítvány feladatait az építkezést követően átveszi a ház és a program működési feltételeinek megteremtéséért 2005. decemberében bejegyzett Démétér Alapítvány.